top of page
Etsi
  • minnaarve

Fuugan peruskiven muuraus

Arvoisat kutsuvieraat, bästa kulturens vänner,

Lämpimästi tervetuloa Turkuun - sydämeltään eurooppalaiseen kulttuurikaupunkiin.  Kaupunkiin, jossa jo vuosisatojen ajan erilaisten ihmisten, ajatusten ja kulttuurien kohtaaminen on synnyttänyt uutta. Luovuuden synnyttämä liike on ollut kaupunkiamme eteenpäin työntävä ja muokkaava voima. Sitä se on myös tänä päivänä, ja sitä sen haluamme olevan myös tulevaisuudessa.


Kulttuurikaupunki ei kuitenkaan synny itsestään tai tyhjiössä. Sen kehittäminen on strateginen valinta, jonka Turku on halunnut tehdä. Kaupunkina olemme tehneet ja tulemme lähivuosien aikana tekemään mittavia strategisia kulttuuri-investointeja, joista yksi keskeisimmistä on tämä upea Musiikkitalo Fuuga. Tänään olemmekin sekä konkreettisesti, että vertauskuvallisesti valamassa perustukset kulttuurikaupunkimme uusille vuosikymmenille.


Turun tekemät kulttuuri-investoinnit ovat kuitenkin mittakaavaltaan suuria ja moni oikeutetusti kysyy, mitä niillä tavoitellaan. Rakennammeko vain hienoja seiniä ja elämyksiä harvoille?

vastaus on helppo: emme.


Me investoimme kulttuuriin, koska me uskomme sen potentiaaliin luoda laajempaa toimeliaisuutta, elinvoimaa ja hyvinvointia.


Vi investerar i kultur eftersom vi litar på att dessa investeringar ger upphov till nya attraktionsprojekt som livar upp och moderniserar Åbo.


Ja me investoimme, koska näemme, että näillä hankkeilla, luomme uutta kaupunkitilaa, joka lisää Turun pito- ja vetovoimaa monilla mittareilla.


Kaupunkien viehätys on vuosisatojen ajan rakentunut siitä, että ne tuovat ihmisiä yhteen ja mahdollistavat kohtaamisia. Kulttuuri luo ja mahdollistaa näitä kohtaamisia. Samalla kulttuuri luo toimeliaisuutta, liikettä ja tulevaisuuden uskoa. Uskon vahvasti, että kulttuuri-investoinnit laittavat liikkeelle lumipalloefektin, josta hyötyy myös  koko kaupunki ja sen yrityselämä.


Kulttuurilaitokset ja -tapahtumat synnyttävät ympärilleen merkittävää taloudellista toimeliaisuutta. Siksi elävä kulttuurikenttä näkyy myös suoraan esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan paikallisena kasvuna. Kulttuuripääkaupunkivuonna 2011 arvioimme jo, että jokainen investoitu euro palautui noin viisinkertaisena takaisin. Nyt kerroin on todennäköisesti vielä korkeampi.


Luovilla aloilla on myös merkittävää kasvupotentiaalia, kunhan perustukset ovat ensin kunnossa.

Genom att investera i utvecklingen av kulturmiljön säkerställer vi också att Åbo förblir ett intressant resmål för finländare samt att Åbo också internationellt blir ett resmål att räkna med för kultur- och stadsresor.

Kuten alussa totesin, eivät hienoimmatkaan seinät kuitenkaan luo kulttuurikaupunkia. Ilman taitelijoita ja muusikoita, meillä ei olisi kulttuuria, eikä kulttuurin ympärilleen luomia positiivisia kerrannaisvaikutuksia. Toivonkin, että nämä investoinnit ovat myös osoitus Turun taide- ja musiikkikentälle siitä, että Turku uskoo kulttuuriin. Me haluamme olla elävän kulttuurikaupungin rakentamisessa yhteistyökumppani, on kyse sitten taiteen vapaasta kentästä tai vakiintuneista kulttuuri-instituutioistamme. Kaikkia meitä tarvitaan.


Hyvät kuulijat,

Vuona 2011 Turku sai kunnian olla Euroopan kulttuuripääkaupunki. Tuon vuoden teemana oli: Turku palaa. Ja tuo vuosi todella sytytti jotain kaupungissamme. Se toi kaupunkikehitykseemme uuden vaihteen. Konkreettisena esimerkkinä tästä on Turun keskusta-alueen levittäytyminen yhä pidemmälle jokivarteen erilaisten ravintoloiden ja kahviloiden avauduttua Aurajoen rannoille. Jokirannasta tuli noiden vuosien aikana yhä vahvemmin paikka, jonne mennään viettämään aikaa, tapaamaan ystäviä ja nauttimaan elämästä. Todetaan, että: Varför Paris vi har ju Åbo. No todellakin.


Nyt tehtävät kulttuuri-investoinnit ovatkin monin tavoin jatkumoa sille systemaattiselle ja rohkealle kaupunkikehitystyölle, joka sai alkusysäyksensä tuona kulttuuripääkaupunkivuonna.

Aurajoen ranta-alue tarjoaa jo nyt laajan kattauksen kokemuksia ja elämyksiä: urbaania kaupunkiympäristöä, historiaa, puistoja, kulttuuria ja taidetta, tapahtumia, ravintoloita ja viihdettä. Nämä muodostavat yhdessä Turkuun Kulttuurirannan, jossa Itäisen Rantakadun nykyisiä kulttuuri- ja taideinstituutioita täydentävät uudet palvelut, toiminnot ja reitit muodostavat yhdessä kulttuuribulevardin.


Uusi Musiikkitalo tuleekin täydentämään tätä Aurajoen jo nyt merkittävää kulttuurikeskittymää. Kulttuurirannan alueeseen kuuluvat esimerkiksi Taiteen Talo, Kaupunginteatteri, Wäinö Aaltosen museo sekä Forum Marinum.  Tätä kokonaisuutta tulee myöhemmin täydentämään myös Linnakaupunkiin rakentuva Historian ja tulevaisuuden museo, jonka kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyt arkkitehtuurikilpailu on juuri päättymässä.


Hyvä yleisö,

On kiistaton tosiasia, että kulttuuri tekee hyvää. Se on sivistyksen, hyvinvoinnin ja demokratian perusta, joka perusluonteeltaan tuo ihmisiä yhteen. Sillä on valtava voima inspiroida, luoda uutta sekä vaalia merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä.


Att skapa konst och att uppleva konst har också betydande positiva verkningar på hälsa och välbefinnande, forskningen kring dessa verkningar har varit livlig under den senaste tiden.


Kulturen spelar en viktig roll när det gäller att skapa ett helhetsmässigt gott liv. Därför är det vår plikt att som en stad säkerställa att kulturen är tillgänglig för varje åbobo och att den är en naturlig del av varje åbobos vardag.

Olen joka kerta yhtä ilahtunut, kun lapseni pyytävät: äiti, mennäänkö museoon. Ehkä uuden musiikkitalon ja sen mahdollisuuksien ansiosta jatkossa touveet koskevat myös konserttia tai vaikka tanssiesitystä.


Haluammekin, että uusista kulttuuritiloista rakentuu myös taiteeseen ja kulttuuriin törmäyttäviä tiloja. Tiloja, jotka varmistavat, että kulttuurin luo ei tarvitse erikseen hakeutua, vaan se myös yllättäisi, olisi läsnä ja tulisi arjessa vastaan. Ja mahdollistaisi ihmisten välisiä kohtaamisia.


Fuugasta tulee väistämättä valmistuessaan yksi Turun uusista urbaaneista arkkitehtonisista maamerkeistä. Jo talon suunnittelun alkuvaiheessa olemmekin halunneet korostaa sitä, että Fuugan on tarkoitus olla kaikkien turkulaisten talo. Paikka, joka tukee yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa uudenlaisia kohtaamisia.


Itseoikeutetusti Fuuga tulee tarjoamaan upealle Turun filharmoniselle orkesterille paikan kehittyä ja kasvaa, mutta se tulee olemaan myös paikka monipuoliselle musiikille ja erilaisille tapahtumille.


Tämä ei olisi mahdollista ilman ammattitaitoista ja innostunutta allianssikumppanuutta. Haluankin Turun kaupungin puolesta jo tässä kohtaa kiittää kumppaneitamme Hartela Länsi-Suomi Oy:ta, PES-Arkkitehtejä, WSP Finland Oy:ta sekä Laidun-design Oy:ta. Kiitos siitä asiantuntemuksesta ja innostuksesta, jolla Fuugaa on yhdessä lähdetty toteuttamaan. Tänään ei muurata perustuksia vain kauniille rakennukselle, vaan perustaa kulttuurikaupungin tuleville vuosikymmenille.


Om ni alltså ännu funderar på hur vi vågar investera så mycket i kultur i det rådande världsläget, så kan jag bara konstatera att vi investerar i kulturen därför att utan den skulle Åbo inte vara Åbo.


Lopulta kyse on siitä, että kulttuuri ei ole hyvien aikojen luksusta, vaan se on hyvien aikojen luoja. Siksi Turku panostaa kulttuuriin nyt ja tulevaisuudessa.
0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page