top of page
Etsi
  • minnaarve

Vahva ja vaikuttava kaupunkipolitiikka vahvistaa koko Suomea

Vahva ja vaikuttava kaupunkipolitiikka vahvistaa koko Suomea.


Kaupunkien merkitys koko Suomen kasvulle on todella suuri. Kasvu tarkoittaa esimerkiksi

  • uusia yrityksiä eli lisää uusia ja uudenlaisia työpaikkoja,

  • lisää suomalaisia eli enemmän työntekijöitä pitämään meistä kaikista huolta ja

  • lisää investointeja eli rahaa Suomen kansantalouteen.


Yhdellä sanalla sanoen, se tarkoittaa lisää kohtaamisia, toimeliaisuutta ja uuden tekemistä.


Kaupunkiseutujen ja koko maan kehittäminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Mutta on tärkeää huomata mikä merkitys kaupungeilla on koko Suomen kestävälle kasvulle. Valtaosa vieraskielisistä on suurimmilla kaupunkiseuduilla, valtaosa Suomen työpaikoista on suurimmilla kaupunkiseuduilla ja valtaosa arvonlisästä syntyy suurimmilla kaupunkiseuduilla.


Taulukot: Timo Aro, Turun kaupunki


Kun haluamme vahvistaa Suomen kasvua nopeimmin ja vaikuttavimmin se tapahtuu juuri isoissa kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla. Tässä esimerkkejä kuudesta suurimmasta kaupungista ja neljästä suurimmasta kauounkiseudusta mutta jos katsauksen laajentaa 21 suurimpaan kaupunkiin, esim. arvonlisästä syntyy jo n 80% näillä kaupunkiseuduilla.


Elinvoimatehtävä


Hyvinvointialueiden aloitus korostaa kaupunkien roolia sivistyksen ja osaamisen sekä etenkin elinvoiman rakentajina.


Kaikella, mitä suurissa kaupungeissa tapahtuu, on alueellista, kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Me rakennamme kestävää kasvua ja investoimme mm.

  • Uusiin asuinalueisiin, esimerkiksi Kupittaa-Itäharjun uusi asuinalue, jonne tulee jopa 20000 uutta asukasta

  • Palveluihin, eli uusiin päiväkoteihin ja kouluihin ja samalla koko ajan remontoimme vanhoja

  • Elinvoimaan, esim Ratapihahanke Turussa, jossa kaupunki sijoittaa 42 m€, jotta syntyisi satojen miljoonien yksityinen hanke.


Tämä kaikki vaatii vahvaa rahoituksellista asemaa ja kykyä investoida. Yhteisöveron tuotot ovat merkittävässä asemassa mm. elinvoiman tukemisessa ja kannustaa käyttämään siihen rahaa. Valtionosuusjärjestelmän on kiritettävä eikä hidastettava kasvua.


Jos näitä investointeja ei tehdä, eikä kasvua synny kaupunkiseuduille, ei sitä synny samassa mitassa minnekään muualle. Tulevilla uudistuksilla ei saa heikentää kaupunkien taloudellisia toimintaedellytyksiä.


Elämme suuren epävarmuuden ja muutosten aikaa. Kaupungit ovat muutosten keskellä ketteriä toimijoita, on kyse sitten kriisijohtamisesta, varautumisesta tai kestävän kasvun luomisesta. Suomi kohtaa monia pirullisia ongelmia aina julkisen talouden kestävyysvajeesta osaajapulaan ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Niitä ei ratkota vanhoilla toimintamalleilla.


Me, Suomen kuusi suurinta kaupunkia haluamme rakentaa Suomea kumppanuudessa valtion kanssa ja siksi esitämme uudenlaista yhteistyön mallia, jotta suurten kaupunkien rooli Suomen talouskasvun ja hyvinvoinnin moottorina voidaan valjastaa koko maan hyödyksi. Tarkoituksena on ratkoa yhteisiä, monimutkaisia asioita yhteisen pöydän äärellä.


Strateginen allianssimalli mahdollistaa mm:


  • Yhteisten ratkaisujen löytymisen laajoihin kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin kuten osaavan työvoiman saatavuuteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

  • Kokeilut (esim. segregaation purkuun ja kaupunkien toimintavapauksien lisäämiseen)

  • Hallituksen tavoitteiden hyvä toimeenpanon
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page