top of page
Etsi
  • minnaarve

Turku ja Agenda 2030

Päivitetty: 28. kesäk. 2022

Kaupungit ovat suurten haasteiden edessä - ilmastonmuutos, digitalisaatio sekä väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen vaikuttavat suuresti kaupunkien toimintakenttään ja vaativat sopeutumista jatkuvaan muutokseen. Sopeutumista ja muutosta totuttuihin toimintatapoihin tarvitaan myös globaalin kestävyyden saavuttamisessa. Kaupunkien ja kaupunkiverkostojen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisina edistäjinä ja maailmanlaajuisina vaikuttajina on kiistaton. Kestävän kehityksen edistäminen johdonmukaisesti paikallisella tasolla vaatii onnistuakseen sekä päättäjien että koko kaupunkiorganisaation vahvaa sitoutumista.


Kuva: YK.n pääsihteerin ilmastokokous, New York


Turulla on pitkät perinteet kestävän kehityksen edistämisessä ja pyrimme siihen, että kaupunki on hyvä paikka asua ja elää myös tulevaisuudessa. Turku haluaa ottaa vastuuta ja toimia esimerkkinä maailmanlaajuisten kestävyyden haasteiden ratkaisemisessa. Sen vuoksi pidän erittäin tärkeänä, että Turku osallistuu ensimmäisten joukossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoiseen arviointiin. Edessäsi on Turun kaupungin ensimmäinen kestävän kehityksen arviointiraportti ja olen hyvin ylpeä voidessani raportin avulla esitellä sitä systemaattista työtä, jota Turussa teemme kestävän kehityksen eteen. Toivon, että kaupunkien aiempaa suurempi rooli YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjinä tulee näkyväksi kaupunkilaisille, elinkeinoelämälle, järjestöille, muille kaupungeille, valtiolle ja kaikille kaupungin sidosryhmille.


Kuva: Glasgow COP26Elämme keskellä suuria globaaleja haasteita, jatkuvia muutoksia ja kriisejä, joihin meidän on sopeuduttava. Muutos on aina myös mahdollisuus kehittyä, oppia ja löytää uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Uudistumalla kestävästi ja toimimalla yhdessä voimme muuttaa kehityksen kulkua ja saavuttaa myös parhaat tulokset. Turussa merkityksellinen elämä ja kestävä elämäntapa kulkevat käsi kädessä.


Yhdessä meillä on mahdollisuus muuttaa kehityksen kulkua kestävämpään suuntaan.

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page