top of page
Etsi
  • minnaarve

Turku ei muutu, vaan sitä muutetaan.

Kaupunki ei muutu, vaan sitä muutetaan. Näkemyksellisyys ja pitkäjänteisyys korostuu visiotyössä, joka antaa kuitenkin vapaammat mahdollisuudet piirtää pitkän aikavälin suuntaviivoja.


Kaupunkien merkitys Suomen kasvulle on entistä suurempi. Siksi Turku katsoo haastavienkin aikojen keskellä tulevaisuuteen luottavaisin mielin ja hakee kestävää kasvua tarkkaan harkituilla investoinneilla.Kaupungin kasvu tarvitsee kestävän kivijalan. Kaupungin talouden yhä vahvempi kiinnittyminen yleiseen suhdannekehitykseen haastaa pitkäjänteistä taloussuunnittelua. Suomen talouden ennuste on heikentynyt entisestään massiivisten poliittisten lakkojen vuoksi. Investoivat ja kasvavat kaupunkiseudut tulevat myös tulevina vuosina olemaan Suomen kasvun selkäranka. Yli 55 % Suomen BKT:stä syntyy kuuden suurimman kaupungin kaupunkiseuduilla, siksi suurten kaupunkien investointikyvyllä on vaikutuksia koko Suomen elinvoimaan. Kaupunkien investointikyvystä huolehtiminen onkin äärimmäisen tärkeää.

Turun ja muiden suurten kaupunkien velvollisuutena on pitää katse tarpeeksi pitkällä. Kestäviä investointeja tehdään vuosikymmenten, ei vuosien aikajänteellä. Jokainen investointi täytyy punnita tarkasti, mutta ilman investointeja kaupunkien kasvu pysähtyy ja tulopohja rapautuu. Siksi kestävät kasvuinvestoinnit ovat välttämättömiä myös kaupungin veropohjan pitkäjänteisen vahvistamisen kannalta.


Pitkäjänteinen kaupunkikehittäminen ohjaa myös Tiedepuiston alueen kehittymistä. Tiedepuisto on jo nyt monin paikoin Turun perinteisten vahvuuksien ilmentymä muun muassa korkean osaamisen ja tieteeseen pohjaavien innovaatioiden osalta, mutta samalla se on myös alue, jonka perus DNA:ssa on rohkea kokeileminen, jota kasvavassa kaupungissa todella tarvitaan.


Turkulaisia on nyt enemmän kuin koskaan ja se muuttaa kaupunkisuunnitelun näkökulmaa. Turku siirtyy suurkaupungistumisen vaiheeseen. Turun väkiluku tulee kasvamaan jopa 40 000–60 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Tulevina vuosina erityistä huomiota tuleekin kiinnittää siihen, että kasvava kaupunki rakentuu kokonaiskestävästi. Se vaatii muutoksia mm liikkumisen tapoihin ja koko liikennejärjestelmään, jotta liikkuminen pysyy sujuvana tulevaisuudessakin. Joukkoliikenneratkaisut, kuten runkolinjat ja raitiotie ovat avainasemassa siinä, että autoliikenne ei ruuhkaudu liikaa.0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page