top of page
Etsi
  • minnaarve

Eurooppa maailmassa päivän avaus Euroopppafoorumissa

Hyvät Eurooppa-foorumin osallistujat,


Haluan toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi nyt jo kuudetta kertaa järjestettävään Eurooppa-foorumiin ja kesäiseen, (joskin vähän sateiseen) Turkuun. Tämän päivän teemana on Eurooppa maailmassa ja heti avauspuheenvuoroni perään kuulemme kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan EU-komissaari Jutta Urpilaisen keynote-puheenvuoron. Pääsemme aamupäivän aikana pohtimaan myös EU:n talous- ja teollisuuspolitiikkaa sekä vihreän siirtymän etenemistä. Kiinnostavia keskusteluja ja seurattavaa siis riittää.


Maailmanpolitiikan geopoliittiset jännitteet ja ideologiset ristiriidat ovat pulpahtaneet pintaan viime vuosina. Itänaapurimme on edelleen pakotteiden kohteena Ukrainassa aloittamansa julman hyökkäyssodan takia, Kiina on hakenut uutta maailmanpoliittista roolia muun muassa Belt and Road (Vyö ja Tie) - hankkeen kautta ja Yhdysvalloissa America First- ajattelu valtaa sijaa yhä laajemmin poliittisten laitojen molemmin puolin. Afrikan koko mantereen keski-ikä on 20 vuoden tuntumassa, kun taas monet länsimaat kamppailevat ikääntyvän yhteiskunnan ja osaajapulan kanssa. Samaan aikaan luontokato kiihtyy ja ilmastonmuutoksen seuraukset tulevat yhä pysäyttävämmin osaksi ihmisten arkea. Jotain kertoo sekin, että heinäkuu 2023 oli mittaushistorian kuumin kuukausi maapallolla. Kolkuttelemme vääjäämättömästi ekologisen kestävyytemme keikahduspisteitä, samalla kun tietyt voimat yrittävät kyseenalaistaa kansainvälisen yhteistyön merkityksen.


Voikin ajatella, että viime vuosien samanaikaiset ja monitahoiset kriisit ovat asettaneet maailmanpolitiikan tavallaan pikakelaustilaan. Muutokset, jotka ovat aiemmin hiljalleen edenneet taustalla ovatkin ottaneet yhtäkkisiä harppauksia. Perinteiset politiikantoimijat ja demokraattinen päätöksenteko saattaakin yhtäkkiä tuntua tolkuttoman hitaalta maailmassa, joka vaatii salamannopeaa reagointia. Samalla haasteiden monitahoisuus korostuu ja mustan ja valkoisen väliltä tuntuu löytyvän koko skaala harmaansävyjä.


Jotta Eurooppa voi tässä turbulentissa maailmassa olla vahva ulospäin, pitää sen ensin olla vahva sisältäpäin.  Viime vuodet ovat osoittaneet, että kestävä sisäinen vahvuus ei rakennu pelkästään rakenteiden ja taloudellisen ajattelun varaan. Sisäisen vahvuus tarvitsee perustuksikseen yhteiset arvot.


Euroopan unioni on perustuksiltaan arvoyhteisö, jonka vakaus rakentuu demokratian, ihmisoikeuksien, vapauden, kansanvallan, tasa-arvon ja oikeusvaltion kunnioittamisen varaan. Yhteisestä arvopohjasta ja keskinäisestä luottamuksesta rakentuva vakaus on myös eurooppalaisen vaurauden edellytys.


Tämä on hyvä tunnistaa, sillä etenkin viime aikoina EU-keskustelussa on painotetusti korostunut taloudellinen puoli. On puhuttu korostetusti nettomaksajista ja saajista. On noussut jopa keskustelua siitä, pitäisikö eurooppalaisten arvojen joustaa taloudellisten tavoitteiden edessä. Vaikka kestävä talousjärjestelmä on Euroopan Unionin tulevaisuuden kannalta ehdottoman tärkeä, emme voi typistää Euroopan Unionin merkitystä pelkästään taloudellisiin tunnuslukuihin.


Keskeinen osa Euroopan kilpailukykyä tulee jatkossa myös olemaan kyky uudistaa talousjärjestelmän perusteita yhä vahvemmin kiertotalouden suuntaan. Emme voi enää laskea huoltovarmuuttamme ehtymättömien materiaalivirtojen varaan, vaan meidän täytyy oppia hyödyntämään jo käytössä olevat materiaalimme paremmin.


Muuttuvassa maailmassa eurooppalaiset päättäjät ovatkin joutuneet yhä useammin pohtimaan, miten reagoidaan, kun kumppanit maailmalla, eivät useinkaan tunnu pelaavan samoilla säännöillä ja sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä horjuu.


Kiristyvässä maailmanpoliittisessa tilanteessakaan Euroopan unionin ei pidä kuitenkaan antaa periksi toimijoille, jotka kyseenalaistavat kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän, ihmisoikeuksista puhumattakaan. Omien arvojen hylkääminen, ei johda voittoihin – ei usein edes pikavoittoihin. Ilman yhteisiä arvoja, perustukset horjuvat. Ilman yhteisiä arvoja, koko käsitys yhtenäisestä Euroopasta horjuu ja kilpailijamme osaavat kyllä käyttää tätä horjuntaa omaksi hyödykseen.

Kansainvälisiltä areenoilta ei pidä myöskään perääntyä, vaan Euroopan Unionin pitää olla läsnä ja toimia kumppanina kehittyville maille.


Tiedämme varsin hyvin, että valtatyhjiöillä on tapana täyttyä. Jos otamme askeleen taaksepäin ja käperrymme kuoreemme, annamme pelikentän toimijoille, joiden arvot saattavat olla hyvinkin kaukana omistamme.


Hyvät Eurooppa- foorumin osallistujat,


Pormestarina en malta myöskään olla korostamatta, että eurooppalaisilla kaupungeilla on paljon annettavaa, niin Euroopan tulevaisuuskeskusteluun, kuin unionin kansainvälisiin kumppanuuksiinkin.

Kaupungeilla on kautta historian ollut oma tärkeä roolinsa yhteiskunnallisen muutoksen vetureina. Lähellä ihmisten arkea toimivina toimijoina tiedämme, että muutokset täytyy aina tehdä paitsi taloudellisesti ja ekologisesti, niin myös sosiaalisesti kestävin perustein. Legitimiteetti on vakauden tärkein rakennuspalikka.


Kaupungit ovat globaalissa maailmassa myös erittäin verkottuneita toimijoita ja tekevät yhteistyötä erilaisten kansainvälisten verkostojen kautta. Turun kaupungilla on yhteistyösopimus esimerkiksi Tianjinin kanssa, teemme paljon ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä japanilaisten kaupunkien kanssa ja pohdimme kaupunkilaisten osallistamisen edistämistä muun muassa yhdysvaltalaisten kollegojemme kanssa.


Haluan myös korostaa kaupunkien merkitystä demokratian ja ihmisoikeuksien – tai yleisemminkin eurooppalaisten arvojen vaalijoina. Maailmassa, joka toistuvasti uhkaa kyseenalaistaa ja asettaa perustuvanlaatuiset ihmisoikeudet neuvottelu- tai rajanvetokysymyksiksi, meidän tulee uskaltaa asettua vahvasti niiden puolustajiksi. Olenkin ollut iloinen huomatessani, että kaupungit ympäri maailman ovat ottaneet tämän puolustajan roolin myös niissä tilanteissa, kuin valtioiden ihmisoikeus- ja demokratiakehitys on ollut uhattuna. Tätä kehitystä meidän pitää myös yhdessä tukea.


Hyvät kuulijat,


Jotta Eurooppa pärjää muuttuvassa maailmanpoliittisessa tilanteessa, tarvitsemme yhteistä näkemystä, halua vaikuttaa ja kykyä toimia. Euroopan unionin on mahdollista olla vahva maailmanpoliittinen toimija, kun se uskaltaa vaalia ja puolustaa omaa yhdistävää arvopohjaansa.


Toivon, että Eurooppa-foorumi voi tänäkin vuonna tarjota yhden mahdollisuuden käydä tätä monipuolista keskustelua.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page