top of page
Etsi
  • minnaarve

COP27 eli terveisiä YKn ilmastokokouksesta

Päivitetty: 17. marrask. 2022

YKn ilmastokokouksessa Egyptissä (COP27) 11.11.2022 julkistettiin IPCCn kaupunkiraportti https://supforclimate.com/reports/ IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) tavoitteena on analysoida tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallista ja kansainvälistä päätöksentekoa varten. IPCC:n arvioinnin keskeisimmät tulokset julkaistaan raportteina. https://youtu.be/udJfx-9frpQMinulla oli kunnia käyttää siellä ensimmäinen kaupunkien kommenttipuheenvuoro. Tiivistetysti tarkastelin asiaa seuraavista näkökulmista:


  • tutkittu tieto tarjoaa parhaan pohjan päätöksille

  • kaupungeilla on halu ja kyky toimia

  • otamme vastuun vakavasti

  • kumppanuudet korkeakoulujen, yritysten, verkostojen kanssa ovat pohja vaikuttavalle työlle.


Kaupungit ovat edelläkävijöitä monin tavoin, mutta ilmastonmuutoksen osalta kaupungit johtavat taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Osoitamme ilmastojohtajuutta ja meillä on kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita ja -työtä kuin hallituksilla. Voimme kirittää hallituksia kunnianhimoisempaan ilmastotyöhön mutta yhteistyössä valtioiden kanssa työmme on vielä vaikuttavampaa.


Kaupungeissa me päättäjät olemme lähellä ihmisiä, olemme suoraan vastuussa asukkaillemme ja meillä on muutokseen tarvittavat työkalut käsissämme. Mm. kaupunkisuunnittelua, maankäyttöä, energiankäyttöä, kaupunkiliikennettä ja asumista koskevat päätökset tehdään kaupungeissa.


Olemme alustoja hyvinvoinnille, mutta myös uusille innovaatioille, joita voidaan kokeilla pienemmässä mittakaavassa ensin Turun kaltaisissa keskikokoisissa, kehittyneissä kaupungeissa. Sen jälkeen voimme skaalata parhaat käytännöt kansalliselle ja kansainväliselle tasolle eri verkostojen kautta.


Tiede auttaa meitä luomaan ratkaisuja, joita tarvitaan kaupunkiemme ja planeettamme kestävään tulevaisuuteen. Jotta kaupungeista tulisi tulevaisuuskestäviä, meidän on tarkasteltava päätöksiä kaikkien kestävyyden osa-alueiden kautta: talouden, inhimillisyyden ja ympäristön.Kaikki nämä näkökulmat on otettava huomioon esimerkiksi suunniteltaessa uusia asuinalueita tai pohdittaessa tapoja, joilla energiamurros voidaan toteuttaa kaupungeissamme. Monitieteinen tutkimus voi auttaa meitä yhdistämään nämä näkökulmat.


Luonnontieteet ovat erittäin merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, mutta emme saa unohtaa yhteiskuntatieteiden roolia. Tämä näkyy myös hyvin IPCC:n kaupunkien yhteenvedon neljän niteen rakenteessa.


Esimerkiksi olemme Turussa aloittaneet yhteistyön Turun yliopiston psykologian laitoksen kanssa ”ilmastotuuppauksen” ja palvelumuotoilun pohtimiseksi: miten voimme kannustaa kestäviin valintoihin ja helpottaa tai sujuvoittaa ihmisten arkea.


Tarvitsemme myös vihreää talousajattelua, esimerkiksi ilmastobudjetointia ja tehokkaita tapoja mitata sekä ilmastoinvestointien vaikutuksia että niiden viivästymisen mahdollisia seurauksia.

Turun ilmastoinvestoinnit seuraavan neljän vuoden aikana ovat lähes 1,3 miljardia euroa. Niiden odotettuja vaikutuksia arvioidaan tarkasti ja niitä seurataan.


Kaupungeissa tiedämme myös, että emme onnistu yksin. Teemme aktiivisesti yhteistyötä yliopistojen, tutkimuskumppaneiden, hankkeiden ja ohjelmien kanssa. Ratkaisujen yhteiskehittäminen on korvaamatonta ratkaistaessa monimutkaisia ongelmia, joissa mikään yksittäinen toimija ei näe kokonaiskuvaa. Teemme tätä työtä yhdessä verkostoissa, kuten kaupunginjohtajien maailmanlaajuisessa ilmastosopimuksessa, ICLEI:ssä ja monissa kaupunkiverkostoissa, joissa on mukana myös tiedekumppaneita ja yrityksiä - näin voimme ymmärtää, oppia, jakaa ja parantaa yhdessä.


Turussa toteutamme myös Turun kaupunkitutkimusohjelmaa yhdessä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa. Ohjelman avulla etsimme tieteellisiä ratkaisuja kaupunkien haasteisiin. Eräässä tuoreessa hankkeessa vertailtiin edelläkävijäkaupunkien ilmastopolitiikkaa ja annettiin parannusehdotuksia.


Kaupungit ovat myös ketterämpiä toimijoita ja voivat siten toimia innovaatioiden testilaboratorioina.


Esimerkkinä tällaisesta, Turussa olemme tekemässä Ylioppilaskylän ja kampuksen alueesta energiapositiivista kaupunginosaa useilla uusilla ratkaisuilla, jotka luodaan ja toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa. Tämä työ tapahtuu eurooppalaisessa Lighthouse-hankkeessa RESPONSE, jossa muut kaupungit luovat ja jakavat samankaltaisia ratkaisuja - joita voidaan sitten toivottavasti hyödyntää monissa muissakin kaupungeissa.


Uudet energiaratkaisut ovatkin nyt erittäin ajankohtaisia, sillä olemme joutuneet Venäjän Ukrainan sodan aiheuttamaan energiakriisiin. Poliittisten päättäjien keskeinen kysymys on, onko kriisi takaisku puhtaaseen energiaan siirtymiselle vai vauhdittaako se nopeampia toimia.

Käytämmekö tätä kriisiaikaa lyhyen aikavälin toimenpiteiden edistämiseen vai pidemmän aikavälin toimiin? Tarvitsemme tieteen ja käytännön yhdessä luomaa tietoa nopeuttaaksemme vihreää siirtymää.


Vaikka monet maiden toimet ovat vielä jäljessä, 1.5 asteen kehitys on jo syntymässä kaupunki kaupungilta.


Turussa olemme toteuttamassa kunnianhimoista ilmastosuunnitelmaa. Päätavoitteena on tulla hiilineutraaliksi alueeksi vuoteen 2029 mennessä ja sen jälkeen ilmastopositiiviseksi.

Olemme jo vähentäneet scope 2 -päästöjämme 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Olemme muuttaneet energiajärjestelmämme fossiilisista uusiutuviin energialähteisiin.

Edistämme kestävää liikkuvuutta ja kaupunkikehitystä.


Lisäämme hiilinielujamme metsissä ja viheralueilla ja toteutamme monia muita ilmastotoimia.

Nämä toimet tekevät myös elämästä Turussa monin tavoin parempaa ja onnellisempaa.


Yksi tärkeimmistä syistä siihen, että voimme saavuttaa tavoitteemme, on parhaan saatavilla olevan tiedon hyödyntäminen. Hyödynnämme tieteellistä tietoa ja luomme ratkaisuja yhdessä kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Toivon, että nämä esimerkit ja kokemukset tarjoavat inspiraatiota ja toivoa kollegoille siitä, että tekemällä tutkittuun tietoon pohjaavia päätöksiä ja huolehtimalla niiden tehokkaasta toimeenpanosta, saa aikaan todella merkittäviä muutoksia.


0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page